Drive Mad

New York (VV)

Descrizione

Lái xe an toàn hàng ngày là một hoạt động rất quan trọng đối với mỗi người. Chính vì vậy việc tổ chức sự kiện mô phỏng lái xe an toàn là rất quan trọng. Mọi người đều có thể thực hành kỹ năng lái xe trực tuyến Drive Mad

Allevamento

Addestramento

Contatto diretto